20 sztárhasonmás, akik unják már, hogy folyton autogramot kérnek tőlük

  • 9 hónap ago
  • 37058 Views
  • 4 6
20 sztárhasonmás, akik unják már, hogy folyton autogramot kérnek tőlük

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány sze­replő, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek egy kol­lé­gá­já­val, talán még a saját any­juk sem venné észre a köz­tük lévő kü­lönb­sé­get… Össze­gyűj­töt­tük a sztár­vi­lág „ik­reit” – akik nem ro­ko­nok, mégis meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak!

Bizony nem csak a sztárok, de olykor a sztárhasonmások élete sem egyszerű. 🙂

1) Bryan Cranston hasonmás

2) Ed Sheeran hasonmás

3) „Hidd el, hogy nem egy új filmet forgatunk éppen.” (Morgan Freeman)

4) Kristen Stewart hasonmás

1 2 3 4 5